شکوفه های زیتون– نشست خبری شهردار و شورای شهر رودبار با اصحاب رسانه

عکس: رضا احمدی زاده‌

      

  

این خبر را به اشتراک بگذارید :