شکوفه های زیتون- مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در نقاط مختلف شهرستان رودبار به شرح ذیل می باشد.

*مسیر شهر رودبار:

از جنب مسجد ولیعصر پایین بازار به سمت شهرداری


*مسیر شهر رستم آباد:

از جنب بسیج به سمت شهرداری.


*مسیر شهر منجیل:

از جنب مسجد حضرت ابوالفضل به سمت مسجد طاهری.


*مسیر شهر لوشان:

از جنب بسیج تا سمت بازار لوشان.


*مسیر بره سر:

از جنب میدان بره سر _بلوار امام خمینی_ میدان بره سر.


*مسیر رحمت آباد و بلوکات:

از جنب مسجد امام جعفر صادق به سمت مدرسه – دبیرستان سردار جنگل.


*مسیر جیرنده:

جلوی مسجد جامع آغاز، از بخشداری عمارلو به سمت ایستگاه مسافربری به میدان قدیم شهر جیرنده.


*مسیر چهارمحل:

از جنب مدارس تا میدان شهداء چهارمحل.

این خبر را به اشتراک بگذارید :