شکوفه های زیتون: جلسه توجیهی دهیاران بخش رحمت آباد و بلوکات به مدیریت جهانگرد ۲۵ بهمن ماه در مکان مدرسه مهدی رحمانی توتکابن برگزار شد.

عکس: حمید شفایی

این خبر را به اشتراک بگذارید :