شکوفه های زیتون-دکتر پیمان اسدی، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان گفت: هشت کارگر یکی از کارخانه‌های روغن کشی زیتون در رودبار بر اثر استنشاق گاز آمونیاک دچار مسمومیت شده اند که با کمک ۱۰ امدادگر به بیمارستان سلامت رستم آباد و ولی عصر (عج) رودبار منتقل شدند.
همه این کارگران پس از درمان از بیمارستان‌ها مرخص شدند.