شکوفه های زیتون-معاون ساخت آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور: هرگونه افزایش عوارض آزادراه های کشور با مراحل قانونی انجام می شود و تا پایان امسال و ایام تعطیلات نوروزی ۹۸ افزایش عوارض آزادراه ها را نخواهیم داشت.

این خبر را به اشتراک بگذارید :