شکوفه های زیتون- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار گفت: این زمین‌های ملی در روستای چلکاسر از پنج  متصرف پس گرفته شد.
علی امیدی افزود: متصرفان این زمین‌ها را با چوب محصور کرده بودند.
وی از دهیاران رودبار خواست در پیشگیری از تصرف زمین‌های ملی با اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار همکاری کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :