شکوفه های زیتون- سید جلال سیدمحمدی سرپرست فرمانداری رودبار در نشست شورای آموزش و پرورش رودبار گفت: بسیاری از مشکلات آموزش و پرورش توسط انجمن اولیاء و مربیان و خانواده ها که نقش بی بدیلی را دارند رفع و رجوع می شود.
وی آموزش و پرورش را یکی از ارکان مهم اجتماعی و رکن عظیمی از بدنه اجتماعی دانست و افزود: به واسطه فعالیتهای آموزش و پرورش و امر تعلیم و تعلم در حوزه آموزش و پرورش است فرهنگیان به عنوان پایه گذاران این امر نقش بسیار مهم و خطیری را در سازندگی اجتماع از ابعاد مختلف معنوی و اجتماعی به عهده دارند.
سیدمحمدی خاطرنشان کرد: به رغم مهم بودن آموزش و پرورش، مشکلات و مسائلی از قبیل ندیدن جایگاه معلمان و نقش آنها در جامعه در مقاطع مختلف و توجه نمودن به آموزش و پرورش به عنوان اینکه هر چقدر در این حوزه هزینه شود یک سرمایه گذاری برای آتیه جامعه است و آنچه که بایسته و شایسته آموزش و پرورش و فرهنگیان و دانش آموزان است توجه نشده است.
سرپرست فرمانداری با بیان اینکه در این دوره مشکلات جامعه زیاد است گفت: همه حوزه ها دچار مشکل هستند از جمله آموزش و پرورش، اما در این برهه نقش درست مدیریت منابع انسانی در حوزه های آموزشی و پرورشی به کارگیری از نگرش مسئولانه خانواده ها و همچنین سایر ارکان اجتماعی به مسئله تعلیم و تربیت می تواند بسیار مفید باشد.
وی افزود: در این دوره نیاز به تعامل زیاد داریم و آموزش و پرورش هم فضای لازم را برای نقش آفرینی اولیاء محترم ایجاد نماید و این فرهنگ سازی هم در آموزش و پرورش و هم در جامعه ایجاد شود که اولیاء نقش خوبی را ایفا کنند و فرزندان خود را در امر آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت یاری نمایند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :