شکوفه های زیتون/کارآگاه آموزش سفال (نقش برجسته، مجسمه سازی و نقطه کوبی) با حضور اساتید مجرب در موسسه فرهنگی و پژوهشی شکوه مارلیک برگزار شد.

 

   

این خبر را به اشتراک بگذارید :