شکوفه های زیتون/ نشست خبری دکتر منوچهر جمالی نماینده رودبار در مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه.
عکس: سحر حسن پور _ رضا احمدی زاده

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :