شکوفه های زیتون- علی اکبر پورعلی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری در جلسه هماهنگی برگزاری گرامیداشت روز جوان با اشاره به فلسفه نامگذاری روز جوان در سالروز ولادت حضرت علی اکبر(ع) افزود :اعتماد به جوانان باعث افزایش انگیزه،پویایی و تحرک اجتماعی در ابعاد مختلف جامعه می شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری رودبار اظهار داشت: هویت و امیدبخشی در قشر جوانان برای رشد و توسعه همه جانبه در هرجامعه ای بسیار مهم و ضروری است و هر چقدر از یاس و ناامیدی فاصله بگیریم و از طرفی نشاط و امید را در این قشر محور قرار دهیم قطعا نتایج مثبتی را شاهد خواهیم بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید :