شکوفه های زیتون– جلسه تشکیل انجمن زیتون شهرستان رودبار

عکس: جاهد امیری

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :