شکوفه های زیتون– فاضل بازيار در بازدید از روند ساخت استخر شنای رودبار گفت:

با تلاش پیمانکار هم اینک این مجموعه با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در مراحل پایانی ساخت قرار دارد

این خبر را به اشتراک بگذارید :