شکوفه های زیتون– محمد صالح ضیایی فرماندار رودبار افزود: در اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای متولی اهتمام داشته باشند و برآورد کارشناسی به اهلش سپرده شود.
وی با بیان اینکه در آستانه تعطیلات تابستان قرار داریم و از آن جائی که بیشترین تهدیدات منکر در شهرستان رودبار مربوط به افراد غیر بومی است که از خارج شهرستان وارد می شوند تاکید کرد: بر اساس قابلیتهای شهرستان رودبار و هم افزایی دستگاههای متولی برنامه ای را برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشیم.
فرماندار همچنین شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را ظرفیت مناسب برای اجرای امر به معروف و نهی دانست و گفت: اگر ریشه ای بخواهیم اقدام نمائیم باید از مدارس و دانش آموزان شروع کنیم.

این خبر را به اشتراک بگذارید :