شکوفه های زیتون- بازدید میدانی مسئولین شهرستان رودبار جهت بررسی وضعیت سردهنه کانال آب شمام صورت گرفت، در این بازدید که ضیایی فرماندار شهرستان رودبار، محمد تقی صادقی مسئول امور رودخانه های گیلان، بهمراه جمعی از مسئولین شهرستان حضور داشتند مقرر شد آب سد سفیدرود بمدت ۲۴ ساعت بسته شده تا سردهنه کانال آب شمام ترمیم گردد.

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :