شكوفه هاي زيتون_ محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس با توجه به اتفاقات خیر و فاصله‌ای که بین فرهنگ عمومی و فرهنگ رسمی در جامعه در حال شکل‌گیری است، گفت:

با یک دوگانگی ارزشی در سطح حاکمیت و سطح بدنه جامعه مواجه هستیم؛ در مدرسه یک نظام ارزشی برای کودک تبیین می‌شود و در خانواده آن نظام ارزشی آنطور که به صورت رسمی القا می‌شود، وجود ندارد.

حاکمیت باید با مردم مهربان‌تر باشد و اصلاح رویکرد صورت گیرد تا بتوان به نتیجه مطلوب در جامعه رسید.

ریشه مشکلات فرهنگی بیشتر به گسترش بی‌اعتمادی مردم به دستگاه‌های حاکمیتی برمی‌گردد به طوری‌که ارزش‌های رسمی را در این فضای بی‌اعتمادی نمی‌توانیم پیاده کنیم./امتداد

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :