شکوفه های زیتون– گزارش تصویری جشن شکرانه برداشت دانه روغنی کلزا در شیرکوه رودبار

عکس: جاهد امیری

این خبر را به اشتراک بگذارید :