شکوفه های زیتون– رییس هیات اجرایی انتخابات نظام پرستاری استان گیلان، اسامی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام پرستاری رشت و حومه را اعلام کرد.

دکتر اسماعیل نورصالحی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و رییس هیات اجرایی انتخابات نظام پرستاری گیلان با اشاره به ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون سازمان نظام پرستاری، زمان شروع تبلیغات کاندیداها را از ۱۱ تیر لغایت ۱۹ تیرماه سال جاری عنوان کرد و افزود: انجام هرگونه تبلیغات از سوی کاندیداها تا قبل از تاریخ ذکر شده، تخلف محسوب می شود./دیارمیرزا