شکوفه های زیتون- نشست آموزشی شوراها با حضورمهندس هوشنگ عباس قلیزاده مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در فرمانداری شهرستان رودبار برگزار شد.

جاهد امیری

این خبر را به اشتراک بگذارید :