شکوفه های زیتون– گزارش تصویری همایش تئاتر نیروی دریایی با حضور جمعی از فرمانده های پایگاه تفنگداران نیروی دریایی منجیل به همراه خانواده آنها در مجتمع فرهنگی و سینمایی زیتون رودبار روز شنبه ۲۹ خردادماه سالجاری برگزار شد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :