شکوفه های زیتون– توسط واحد عمرانی منطقه یک شهرداری رشت خط کشی عابر پیاده سه بعدی در بلوار توحید انجام شد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :