شکوفه های زیتون_ گزارش تصویری از برداشت محصول نوبرانه زیتون در سال ۹۸ در مناطق مختلف شهرستان رودبار

مردمان دیار صلح و دوستی از پیر و جوان، زن و مرد هر ساله در اواخر تابستان برداشت محصول نوبرانه زیتون، این میوه مقدس را آغاز می کنند

عکس: حمید شفائی_ حسن پور

این خبر را به اشتراک بگذارید :