شکوفه های زیتون– طی گزارشی آماری، جامعه افراد تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان تشریح شد.

جمیل حق پرست با بیان اینکه تا پایان تیرماه سالجاری تعداد ۸۷۵۸۴ بازنشسته، ۶۸۸۱ ازکارافتاده و ۳۴۰۷۷ بازمانده جامعه ۱۲۸۵۴۴ نفری مستمری بگیران تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را تشکیل داده اند اظهار داشت: بازنشستگان با ۶۸/۲ درصد بیشترین سهم را در مستمری بگیران داشته و پس از آن بازماندگان با ۲۶/۵ درصد و ازکارافتادگان با ۵/۳ درصد قرار دارند.

وی افزود: مجموع افراد تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان (بیمه شده اصلی، مستمری بگیر و افراد تبعی) برابر ۱/۲۲۸/۰۵۲ نفر میباشد و ضریب پشتیبانی استان (نسبت تعداد بیمه شده اصلی به مستمری بگیر) با کمترین میزان در سطح کشور ۳/۲ میباشد.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه تعداد مستمری بگیران استان طی دو دهه اخیر حدود ۳۰۰ درصد رشد داشته است، خاطرنشان نمود: تنها در سال ۹۷ نسبت به پایان سال ۹۶ با هفت درصد رشد مواجه بودیم.

شایان ذکر است در حال حاضر بطور متوسط روزانه ۲۸ نفر به جرگه مستمری بگیران گیلان افزوده می‌شود./دیارمیرزا

این خبر را به اشتراک بگذارید :