شکوفه های زیتون_ گزارش تصویری از همایش شیرخوارگان حسینی شهر رودبار. شهریور ماه ۱۳۹۸

عکس: حسن پور

 

تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد

هیچ کس حدس نمی زد که چنین سر برسد

پدرش چیز زیادی که نمی خواست ، فرات

یک دو قطره ضرری داشت به اصغر برسد ؟

با دو انگشت هم این حنجره میشد پاره

چه نیازی به سه شعبه است که تا پر برسد/علیرضا لک

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :