شکوفه های زیتون– شهرستان رودبار با قدمت بیش از سه هزار سال در تاریخ ایران هم چون نگینی می درخشد که اشیاء بدست آمده در تپه مارلیک، تپه کلورز و….گواه آنست. اما نمی دانیم چرا عده ای برای موقعیت شغلی خویش از نام هایی برای مغازه ها با اسامی ترکی و… استفاده می کنند که هیچ گونه سنخیتی با آداب و فرهنگ مردم شهرستان رودبار و استان گیلان ندارد. من قصد ندارم که معرف نوعی ناسیونالیسم ولایتی باشم ترک ها، کردها، لرها، تات ها، بلوچ و…. همه از اقوام ایرانی این سرزمین کهن می باشند. اما چه بهتر که از نام های اصیل فرهنگ خود استفاده کنیم که عظمت و شکوه تاریخ و فرهنگ این منطقه را معرفی می کند. انتخاب اینگونه نام ها برای جذب مسافران آذری می باشد که به استان گیلان سفر می کنند. عده ای با اینگونه کارها تیشه به ریشه فرهنگ این دیار می زنند با عنایت به اینکه فرهنگ و گویش مردم رودبار در حال از بین رفتن می باشد. اخبار واصله از استان های ترک زبان ایران حاکی از آنست که مجوز  استفاده از صدور نام هایی به جز زبان ترکی به هیچ عنوان داده نمی شود!!! حال این پرسش مطرح است که اصناف شهرستان رودبار چرا به صدور مجوز چنین نام هایی مبادرت می کند؟!

در فرهنگ مردم رودبار نام های اصیلی داریم که می توان با شناسایی آنان و چاپ آن در یک مجله و ارائه آن به اصناف نسبت به حفظ و گسترش این فرهنگ با سابقه اقدام کرد.

۱- آمارد ( از اقوام اولیه ساکن در منطقه رودبار)

۲- آماردوس ( نام باستانی سفیدرود)

۳-آماردیس  ( نام باستانی سفیدرود)

۴- دروبیک ( از اقوام اولیه ساکن کنار درفک)

۵- ورگز یا وراویز ( نوعی روغن اصیل بکر زیتون )

۶- زیستون ( زیتونستان )

۷- زه گل ( شکوفه زیتون)

۸- درفک یا دالفک (بلند ترین قله استان گیلان درشهرستان رودبار)

۹- مهتا یا موتا (سردار دیلمی)

۱۰- ویهان ( سردار دیلمی)

۱۱- هرمزان ( سردار دیلمی)

۱۲- مارلیک

۱۳- داماش

۱۴- اسپرو

۱۵- کوهدم ( نام قدیم رودبار) و…

بابک قلی زاده دارستانی

این خبر را به اشتراک بگذارید :