شکوفه های زیتون– گزارش تصویری‌؛ حضور محمدصالح ضیائی فرماندار شهرستان رودبار بهمراه سید فرشاد موسوی بخشدار مرکزی در هفته نامه شكوفه های زيتون برای دیدار و گفتگو با حميدشفائی سردبیر و خبرنگاران این نشریه

این خبر را به اشتراک بگذارید :