شکوفه های زیتون_ فرامرز گلشنی دفرازی نماینده ادوار مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی درگذشت.

دکتر فرامرز گلشنی دفرازی نماینده دور چهارم و پنجم از حوزه انتخابیه شهرستان رودبار به دیار باقی شتافت.

مرحوم گلشنی متولد سال ۱۳۳۱ در رحمت آباد بود و سابقه عضویت در کمیسیون پست، تلگراف و تلفن و کمیسیون نیرو را در کارنامه داشت.

او علاوه بر نمایندگی مجلس سابقه مدیرعامل انرژی های نو ایران و مدیر انتقال تکنولوژی و قائم مقام مدیرعامل در مهندسی قطعه سازی ماشینهای سواری سایپا را در کارنامه داشته است.