عوارض ناشی از کمبود ید و کارکرد تیروئید

عوارض ناشی از کمبود ید و کارکرد تیروئید

شکوفه های زیتون- جذب ید در بدن انسان وظیفه‌ی غده تیروئید است؛ این غده از عنصر ید، به عنوان پایه‌ای برای تولید هورمون‌های مختلف استفاده می‌کند؛ هورمون‌هایی که تنظیم کننده اعمال حیاتی بدن محسوب می‌شوند. کارشناس...