داستان بوتفلیقه و عادل/ یکی را مردم نخواستند، یکی را خواستند

داستان بوتفلیقه و عادل/ یکی را مردم نخواستند، یکی را خواستند

شکوفه های زیتون/ مصطفی داننده- بوتفلیقه 82 ساله بعد از 20 سال ریاست جمهوری در الجزایر اعلام کرد که می‌خواهد برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. او درحالی سودای نشستن دوباره بر کرسی ریاست جمهوری را داشت...