محرمانه‌های سفر بشار اسد به تهران

محرمانه‌های سفر بشار اسد به تهران

شکوفه های زیتون-اسد با یک هواپیمای ایرانی، دمشق را به شکلی کاملاً محرمانه، به مقصد تهران ترک کرده بود. صبح دوشنبه ششم اسفند، تهران یک مهمان خاص داشت که با اسکورتی کوچک، اما قوی و آزموده، فرودگاه مهرآباد را...