“ارکم” روستایی در اشکورات گیلان به‌ روایت تصویر

“ارکم” روستایی در اشکورات گیلان به‌ روایت تصویر

شکوفه های زیتون- ارکم روستایی بکر با خانه‌های گلی است که در اشکورات رحیم آباد رودسر استان گیلان قرار دارد. آرامش و صفای زندگی در خانه‌های آن موج می‌زند و هنوز ساخت‌ و سازهای بی‌هویت بر آن‌ سایه نیفکنده است./تسنیم ...