معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛ حذف و جایگزینی داروهای برند خارجی در بیمارستان ها

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد؛ حذف و جایگزینی داروهای برند خارجی در بیمارستان ها

شکوفه های زیتون- قاسم جان بابایی، با توجه به محدودیت منابع، مدیریت منابع و مصارف را یکی از اولویت های وزارت بهداشت دانست و گفت: در این زمینه با اقداماتی که انجام شده است علاوه بر ایجاد فرهنگ حمایت از محصولات با کیفیت...