مسافران

مسافران ابدی علم و دانش

جماعت جلوی میدان دانشگاه ایستاده اند، سراپا سیاه پوش با چشمان اشکبار؛ زیر ساعت بزرگ بالای میدان که یازده و ده دقیقه صبح را نشان می دهد. روی پله ها ساعت، شمع و گل است. عکس 10 قربانی که در قاب پارچه های سیاه آرام گرفته اند و به این جماعت غمگین و خشمگین ...
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
آخرين اخبار
پربازديدترين
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
تابناك وب
محل كد آمار