سال تصمیم بزرگ

سال تصمیم بزرگ

احمد غلامی نوشت: شکوفه های زیتون- ایران بعد از ضرب‌الاجل ۶۰ روزه در شرایط «تصمیم بزرگ» قرار دارد؛ تصمیمی که می‌تواند آینده کشور را رقم بزند، آینده‌ای که چندان دور نیست. آینده خیلی نزدیک به اکنون. مانند مادر آبستنی...