اسامی پرطرفدار سال ۹۷ اعلام شد/سبقت دختر زادیی ایرانی ها

اسامی پرطرفدار سال ۹۷ اعلام شد/سبقت دختر زادیی ایرانی ها

شکوفه های زیتون-سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره پرطرفدارترین اسامی سال ۹۷ گفت: از آغاز سال جاری تاکنون، امیرعلی و فاطمه از اسامی پرطرفدار ایرانیان برای پسران و دختران بوده است. او ادامه داد:...