شیوع رشد جهانی چاقی در مناطق روستایی

شیوع رشد جهانی چاقی در مناطق روستایی

شکوفه های زیتون- محققان در مطالعه‌ای که روی روند جهانی شاخص توده بدنی (BMI) داشتند، دریافتند: میزان چاقی در مناطق روستایی بیش از شهرها در حال گسترش یافتن است. گروهی از محققان انگلیسی مشاهده کردند: از سال ۱۹۸۵ تا...