مقایسه ارزش غذایی شیرینی‌های محبوب و پرفروش نوروزی

مقایسه ارزش غذایی شیرینی‌های محبوب و پرفروش نوروزی

شکوفه های زیتون- با توجه به نام «شیرینی»، کاملا قابل حدس است که این مواد، قند بالایی دارند. اما آیا همه‌ آن‌ها از میزان قند مشابهی برخوردارند؟ و در کنار آن میزان چربی در این شیرینی‌ها چه تفاوت‌هایی با همدیگر دارد؟ در...