در بهمن ماه ۹۷ انجام گرفت؛ كنترل بيش از ۸۰ نازل سوخت مايع در شهرستان رودبار

در بهمن ماه ۹۷ انجام گرفت؛ كنترل بيش از ۸۰ نازل سوخت مايع در شهرستان رودبار

شکوفه های زیتون-به گزارش روابط عمومي اداره استاندارد شهرستان رودبار، در بهمن ماه سال جاري تعداد 81 نازل سوخت مايع شهرستان رودبار توسط بازرسان استاندارد مورد آزمون قرار گرفت. رئيس اداره استاندارد شهرستان رودبار با اعلام...