مدیر انجمن سینما جوانان رودبار خبر داد/برگزاری جشنواره فیلم نامه نویسی شاخه زیتون در رودبار

مدیر انجمن سینما جوانان رودبار خبر داد/برگزاری جشنواره فیلم نامه نویسی شاخه زیتون در رودبار

شکوفه های زیتون- حسین لطیفی با اشاره به چگونگی برگزاری این همایش هنری، اظهار کرد: مسابقه فیلم نامه نویسی شاخه زیتون با موضوعات؛ «زیتون نماد صلح»، «نقش زیتون در اقتصاد مردم رودبار» و بخش آزاد برگزار خواهد شد. وی با اشاره...