جنجال در مجلس برای دیدار با سیدمحمد خاتمی

جنجال در مجلس برای دیدار با سیدمحمد خاتمی

شکوفه های زیتون- محمدعلی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و نماینده اصلاح‌طلب پارلمان، در جلسه علنی پارلمان در اخطاری به اصل ۷۵ قانون اساسی استناد کرد  و در واکنش به نطق محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان،...