کارآگاه آموزش سفال شکوه مارلیک (تصاویر)

کارآگاه آموزش سفال شکوه مارلیک (تصاویر)

شکوفه های زیتون/کارآگاه آموزش سفال (نقش برجسته، مجسمه سازی و نقطه کوبی) با حضور اساتید مجرب در موسسه فرهنگی و پژوهشی شکوه مارلیک برگزار شد.      ...