ادعای اسماعیل بخشی در رابطه با شکنجه مورد بررسی قرار می گیرد

ادعای اسماعیل بخشی در رابطه با شکنجه مورد بررسی قرار می گیرد

شکوفه های زیتون-محمد کاظمی گفت: درباره بررسی گفته‌های اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران هفت‌تپه که در جریان اعتراضات کارگران این مجتمع بازداشت و مدتی را در زندان سپری کرد، مبنی بر اینکه در مدتی که بازداشت بوده مورد...