سمنو پزان در روستای اسطلخ جان رودبار(تصاویر)

سمنو پزان در روستای اسطلخ جان رودبار(تصاویر)

شکوفه های زیتون/سَمَنو خوردنی شیرینی است که از جوانه گندم و آرد درست می‌کنند. سمنو را معمولاً کمی پیش از نوروز درست می‌کنند و یکی از اجزای سفره هفت سین ایرانیان به‌شمار می‌آید. عکس: ابوذر...