کشف هواپیمای قاچاق در فارس

کشف هواپیمای قاچاق در فارس

 شکوفه های زیتون- یک دستگاه کامیون حامل هواپیمایی دو نفره به ارزش 50 میلیارد ریال در شهرستان لارستان توقیف شد. وی که خواست نامش اشاره نشود، چهارشنبه گفت: در راستای مبارزه با قاچاق و هدررفتن سرمایه ملی، ماموران...