بهترین زمان برای مصرف داروی فشار خون

بهترین زمان برای مصرف داروی فشار خون

شکوفه های زیتون- متأسفانه از هر ۵ ایرانی یک نفر دارای فشارخون بالا بوده و این آمار نگران‌کننده است. طبق دستورالعمل جدید، اگر فشارخونتان حداقل ۱۳۰ برای سیستولیک (عدد بالا) و یا ۸۰ برای دیاستولیک (عدد پایین) باشد، شما دچار...