ارزیابی حسی، بهترین روش تعیین کیفیت روغن زیتون در دنیاست

ارزیابی حسی، بهترین روش تعیین کیفیت روغن زیتون در دنیاست

شکوفه های زیتون-نشست خبری اصحاب رسانه با فتح اله کشاورز معاون آموزشی و مسئول گروه آموزش برنامه ریزی و توسعه کشاورزی استان گیلان، پریسا شاهین رخسار معاون پژوهش، فناوري و انتقال يافته هاي مركز تحقيقات استان گیلان، زهرا...