خودنمایی خشکسالی، جولان سیلاب و اهمیت مهار آب های سطحی در گیلان

خودنمایی خشکسالی، جولان سیلاب و اهمیت مهار آب های سطحی در گیلان

شکوفه های زیتون- گیلان در حالی خشک ترین و گرم ترین سال را با کاهش متوسط بارش 54 درصدی نسبت به سال گذشته و حدود 45 درصدی در میانگین بلندمدت از ابتدای فصل بهار تا پایان مردادماه امسال، پشت سر گذاشت که در هفدهم شهریورماه...