جزئیات ممنوعیت تحصیل همزمان کارمندان

جزئیات ممنوعیت تحصیل همزمان کارمندان

شکوفه های زیتون- ولی این محدودیتها بعضا مورد اعتراض برخی کاربران سرویس مشکلات مردم قرار می گیرد. به طور مثال کاربری که خود را حسین معرفی کرده در این باره نوشته است: با سلام لطفا در مورد مشکل ادامه تحصیل کارمندان دولت...