باید برای معیشت مردم گریه کرد

باید برای معیشت مردم گریه کرد

شکوفه های زیتون- وی با بیان اینکه باید تکلیف برای مونسان، رئیس میراث فرهنگی کشور مشخص شود گفت: باید مدیریت میراث را در استان مدیریت کنیم و مدیریت آن را به استاندار بسپاریم. رئیس مجمع نمایندگان گیلان با اذعان به اینکه...