۴ سناریوی نامطلوب پیش روی اقتصاد ایران/کاش سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند

۴ سناریوی نامطلوب پیش روی اقتصاد ایران/کاش سیاستگذاران در زمان وفور درآمد نفتی پول کمتری خرج کنند

شکوفه های زیتون- مسعود نیلی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج کنفرانس اول اقتصاد ایران که در زمستان ۱۳۹۳ از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد این بود که برای ایجاد...