اشعار محلی رودبار قدمتی ۱۰۰ ساله دارد/ چاپ کتاب نیازمند مشارکت مردم و مسئولان رودبار

اشعار محلی رودبار قدمتی ۱۰۰ ساله دارد/ چاپ کتاب نیازمند مشارکت مردم و مسئولان رودبار

شکوفه های زیتون- ابوذر پیریان دوگاهه که کتابی شامل نوحه ها و مرثیه های متداول و مرسوم یکصد سال گذشته رودبار را گردآوری کرده است، با اشاره به اهمیت شعر در مداحی به خبرنگار ما می گوید: شعر ابزاری بسیار قدرتمند و ارزشمند در...